Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) informuje o nowym programie wsparcia „Dostępna przestrzeń publiczna”, którego pierwszy nabór wniosków rozpoczyna się 1 maja 2023 r. i trwa do 15 lipca 2023 r.

Celem programu jest zwiększenie dostępności przestrzeni publicznych dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz technicznych.

dostępna przestrzeń publiczna reklama progroamu

Kto może skorzystać z programu „dostępna przestrzeń publiczna”?

Beneficjenci programu to:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwa) oraz ich jednostki organizacyjne.
 2. Kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
 3. Organizacje pozarządowe.
 4. Podmioty lecznicze oraz spółki prawa handlowego utworzone z przekształcenia tych podmiotów, w których większość udziałów ma Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, świadczące opiekę ginekologiczną, w tym opiekę prekoncepcyjną, opiekę podczas ciąży oraz po porodzie.

Cztery moduły programu

Wsparcie realizowane jest w czterech modułach:

 • Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,
 • Moduł B: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz organizacje pozarządowe,
 • Moduł C: utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz organizacje pozarządowe,
 • Moduł D: likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze, w tym opieki ginekologiczno-położniczej powszechnie dostępnej.

Wysokość dofinansowania PFRON i podział środków

Program umożliwia uzyskanie do 80% dofinansowania na realizację projektów. Na pierwszy nabór wniosków przeznaczono łącznie 80 milionów zł, z podziałem na poszczególne moduły:

 • Moduł A: 50 672 000 zł,
 • Moduł B: 12 000 000 zł,
 • Moduł C: 10 664 000 zł,
 • Moduł D: 6 664 000 zł.

Zarząd PFRON może zdecydować o zmianie wysokości środków finansowych na dofinansowanie projektów zgłoszonych w naborze lub o korekcie alokacji środków na poszczególne moduły.

Jak składać wnioski?

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez Generator wniosków dostępny na stronie dpp.pfron.org.pl

Korzyści płynące z programu

Program „Dostępna przestrzeń publiczna” ma przyczynić się do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych, umożliwiając im pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym. Realizacja projektów przyczyni się do:

 • Ułatwienia dostępu do usług publicznych.
 • Zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu korzystania z przestrzeni publicznych.
 • Promowania integracji osób niepełnosprawnych z otoczeniem.

Uczestnictwo w programie to również możliwość rozwoju i modernizacji infrastruktury, co w dłuższej perspektywie może przyczynić się do poprawy wizerunku gminy czy organizacji.

Ważne informacje dla potencjalnych beneficjentów

Jeśli Twoja gmina, kościół, organizacja pozarządowa lub podmiot leczniczy planuje realizację projektów związanych z dostępnością przestrzeni publicznych, warto zapoznać się z ofertą programu „Dostępna przestrzeń publiczna” oferowanego przez PFRON. Skorzystanie z dofinansowania może znacznie ułatwić realizację projektów, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia jakości życia osób niepełnosprawnych oraz ich integracji społecznej.

W przypadku pytań czy wątpliwości dotyczących programu, warto skorzystać z dostępnych kanałów kontaktowych: e-mail dpp@pfron.org.pl oraz infolinia 22 581 84 10 wew. 4.

Najczęstsze pytania dotyczące programu „Dostępna przestrzeń publiczna”

Jakie są terminy składania wniosków w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”?

Pierwszy nabór wniosków trwa od 1 maja 2023 r. do 15 lipca 2023 r.

Jakie są główne cele programu „Dostępna przestrzeń publiczna”?

Celem programu jest zwiększenie dostępności przestrzeni publicznych dla osób niepełnosprawnych poprzez:
• likwidację barier architektonicznych,
• likwidację barier informacyjno-komunikacyjnych,
• likwidację barier technicznych,
• wyposażenie w technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające korzystanie z usług świadczonych przez podmioty lecznicze.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o programie „Dostępna przestrzeń publiczna”?

W przypadku pytań dotyczących programu, można kierować je na adres e-mail dpp@pfron.org.pl lub dzwonić na infolinię pod numerem 22 581 84 10 wew. 4.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *