W 2023 roku zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) w województwie świętokrzyskim otrzymają dofinansowanie w wysokości 12 milionów złotych. Środki te pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i mają na celu wsparcie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Kierunki wykorzystania środków z PFRON

Dofinansowanie będzie wykorzystane na bieżącą działalność zakładów, doposażanie placówek w sprzęt oraz zatrudnianie kolejnych osób niepełnosprawnych. W województwie świętokrzyskim działa obecnie siedem zakładów aktywności zawodowej, a w 2023 roku mają powstać dwa nowe. To zaangażowanie środków PFRON oraz budżetu województwa przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Ponad 11,2 mln zł otrzyma siedem działających zakładów aktywności zawodowej, a ponad 900 tys. zł zabezpieczono dla nowych zakładów, które mają powstać jeszcze w 2023 roku. Fundacja Na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży oraz Caritas Diecezji Kieleckiej zgłosiły chęć utworzenia nowych zakładów aktywności zawodowej.

Największe wsparcie dla Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej otrzymała największe wsparcie, ponad 800 tysięcy złotych. Za przyznane środki organizacja planuje zakupić food truck, który posłuży do dystrybucji żywności. Samochód ten umożliwi sprzedaż żywności w różnych miejscach, wspierając jednocześnie zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Inne organizacje, które otrzymały środki, to m.in. Caritas Diecezji Kieleckiej, Polski Związek Niewidomych okręg świętokrzyski oraz Fundacja Gramy z Tobą, prowadząca ZAZ „Manufaktura Pietraszki” na kieleckim Białogonie.

Caritas województwo świętokrzyskie, Diecezja Sandomierska

Wspieranie osób z niepełnosprawnościami w województwie świętokrzyskim

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami jest priorytetem zarówno dla zarządu województwa świętokrzyskiego, jak i dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Od 2019 roku na ten cel zostały przyznane zdecydowanie większe środki. W 2019 roku było to nieco ponad 5 milionów złotych, a w 2023 roku już 12 milionów złotych.

Dzięki dofinansowaniu osoby z niepełnosprawnościami w województwie świętokrzyskim będą miały szansę znaleźć dogodne miejsca pracy i terapii. Wsparcie to również pomoże im w realizacji niezależnego i samodzielnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.

Dofinansowanie w wysokości 12 milionów złotych dla zakładów aktywności zawodowej w województwie świętokrzyskim pozwoli na wsparcie bieżącej działalności, rozwój placówek oraz zatrudnienie kolejnych osób niepełnosprawnych. Dzięki temu osoby te będą mogły znaleźć dogodne miejsca pracy, terapii oraz realizować niezależne i samodzielne życie.

Co to jest ZAZ i co to jest fundacja?

Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) to placówka, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, umożliwiając im pracę oraz terapię. Zakłady te oferują różnorodne formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, pomagając im w rozwoju zawodowym i społecznym.

Fundacja to organizacja non-profit, która działa na rzecz społeczności i realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie różnych inicjatyw, takich jak pomoc potrzebującym, promowanie edukacji czy wspieranie osób z niepełnosprawnościami. Fundacje finansują swoje działania poprzez dotacje, darowizny czy sponsoring.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *