Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Ostrowcu, 17 kwietnia 2023r. ogłosił możliwość składania wniosków na dofinansowanie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie będzie obejmowało staże, zwrot kosztów doposażenia stanowisk pracy oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania puli środków, a ich źródłem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej PUP w Ostrowcu: https://ostrowiec.praca.gov.pl/.

Pup Ostrowiec logo

Wsparcie dla pracodawców i osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie oferowane przez PUP w Ostrowcu ma na celu wspieranie pracodawców w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz pomóc samym osobom niepełnosprawnym w podjęciu pracy czy rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

Pracodawcy mają możliwość otrzymania dofinansowania na staże oraz zwrot kosztów związanych z doposażeniem stanowisk pracy, dzięki czemu mogą dostosować je do potrzeb pracowników z niepełnosprawnościami. Z kolei osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Małgorzata Stafijowska, dyrektor PUP w Ostrowcu, informuje, że urząd otrzymał 900 tysięcy złotych, które wystarczą na doposażenie 12 stanowisk pracy, dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej przez 6 osób oraz skierowanie kolejnych 6 osób na staże. Dodaje, że zainteresowanie ze strony pracodawców i potencjalnych pracowników jest duże, co świadczy o potrzebie dalszego wspierania takich inicjatyw.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

PFRON to instytucja finansująca różnego rodzaju programy i inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia i integrację zawodową osób niepełnosprawnych. W ramach działalności PFRON oferuje dofinansowania na usprawnienie dostępu do usług, miejsca pracy, edukacji oraz wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami.

W przypadku aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Ostrowcu, środki pochodzą właśnie z PFRON, co potwierdza zaangażowanie Funduszu w równoczesne wsparcie zarówno pracodawców, jak i osób niepełnosprawnych. Dzięki temu dofinansowaniu, osoby z niepełnosprawnościami będą miały szansę na aktywizację zawodową, podniesienie swoich kwalifikacji i zdobycie doświadczenia, co może przyczynić się do zwiększenia ich niezależności i jakości życia.

Inne źródła wsparcia aktywizacji osób niepełnosprawnych

Ponadto, warto zwrócić uwagę na inne źródła dofinansowania i wsparcia dla osób niepełnosprawnych, takie jak fundusze unijne, stypendia czy programy realizowane przez organizacje pozarządowe. Na przykład, Europejski Fundusz Społeczny (EFS) to źródło dofinansowania, które może być wykorzystane na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, w tym także osób niepełnosprawnych.

PUP w Ostrowcu czeka na informacje na temat możliwości składania wniosków o środki z EFS, które wyniosą ponad 5,5 miliona złotych. Jest szansa, że wnioski będzie można składać w maju.

PUP w Ostrowcu daje możliwość skorzystania z dofinansowania na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Pracodawcy mogą liczyć na wsparcie finansowe przy organizacji staży i doposażeniu stanowisk pracy, a osoby niepełnosprawne – na dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Dofinansowanie pochodzi z PFRON, ale warto zwrócić uwagę również na inne źródła wsparcia, takie jak fundusze unijne. Wszystkie te inicjatywy mają na celu poprawę sytuacji zawodowej i życiowej osób niepełnosprawnych oraz ich integrację społeczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *