PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń

Skorzystaj z naszego wsparcia w pozyskiwaniu dofinansowania PFRON do wynagrodzeń. Pomożemy Ci w pełnym procesie aplikacji o środki finansowe. Dzięki naszym usługom, szybko i sprawnie zdobędziesz niezbędne środki, które przyczynią się do rozwoju Twojej firmy.

dofinansowanie wynagrodzen
Dofinansowanie WYNAGRODZEŃ Nawet

3.600 zł

Miesięcznie

doplaty do pensji niepelnosprawnych
pfron dofinansowanie wynagrodzeń

Zapytanie handlowe

Napisz i przekonaj się, jak pozyskać miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

Dofinansowanie na pracownika

Ile pracodawca dostaje za pracownika z grupą

W 2023 roku wzrosło dofinansowanie wynagrodzeń PFRON.

Wysokość dofinansowania z PFRON dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne zależy od stopnia niepełnosprawności pracownika. Kwota wzrasta, jeśli przyczyną niepełnosprawności pracownika jest schorzenie specjalne.

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania pokrywającego nawet 75% łącznych kosztów płacy. Kwota należnej dopłaty, wypłacana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

Odkryj korzyści płynące z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, wykorzystując nasz intuicyjny i bezpłatny kalkulator wynagrodzeń osoby niepełnosprawnej. Pozwoli Ci on łatwo obliczyć, jak duże dofinansowanie może przysługiwać Twojej firmie przy zatrudnieniu pracownika z niepełnosprawnością.

Sprawdź już teraz, jak wiele możesz zyskać, zwiększając wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w swojej firmie.

Znaczny stopień niepełnosprawności i schorzenie specjalne

3.600 zł

Miesięczne dofinansowanie do pensji pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności i schorzeniem specjalnym

Umiarkowany stopień niepełnosprawności i schorzenie specjalne

2.250 zł

Miesięczna dopłata do wynagrodzenia pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i schorzeniem specjalnym

Lekki stopień niepełnosprawności i schorzenie specjalne

1.100 zł

Miesięczne dofinansowanie do płacy pracownika posiadającego orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności ze schorzeniem specjalnym

Znaczny stopień niepełnosprawności

2.400 zł

Miesięczne wsparcie finansowe dla pensji pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

1.350 zł

Miesięczne wsparcie finansowe dla pracodawcy zatrudniającego osobę o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Lekki stopień niepełnosprawności

500 zł

500 złotych, to miesięczna pomoc finansowa dla firmy zatrudniającej osobę o lekkim stopniu niepełnosprawności

UsługI dla biznesu

Co możemy zrobić dla Twojej firmy?

Jako doświadczony zespół, oferujemy kompleksowe usługi związane z obsługą dofinansowań wynagrodzeń osób niepełnosprawnych dla Twojej firmy.

Nasz zespół to gwarancja profesjonalizmu i rzetelności, dzięki czemu możesz być pewien, że Twoja firma otrzyma najlepsze możliwe wsparcie w obszarze dofinansowań PFRON.

Audyt PFRON

Sprawdzimy, czy Twojej firmie przysługuje dofinansowanie PFRON

Efekt zachęty

Wykonamy obliczenia, wykażemy efekt zachęty

Sprawdzenie wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Sprawdzimy wysokość pomocy, uzupełnimy kwoty we wniosku

Rejestracja w PFRON

Wyślemy formularze rejestracyjne

Rejestracja w PFRON SodiR Online

Złożymy wniosek o elektroniczne składnie deklaracji

Wniosek o dofinansowanie

Uzupełnimy i wyślemy wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

„Wsparcie osób z niepełnosprawnościami to jeden z priorytetów rządu. Dlatego sukcesywnie zwiększamy środki na ten cel.”

Kancelaria prezesa rady ministrów

Zwiększenie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych powinno ułatwić pracodawcom utrzymanie miejsc pracy, ale też ich zwiększenie”

KrzyszTof Michałkiewicz Prezes PFRON
Krzysztof Michalkiewicz PFRON
Aktualności O dopłatach

Sprawdź, co nowego w zakresie dofinansowań PFRON

Chcesz być na bieżąco z aktualnymi informacjami dotyczącymi dofinansowań PFRON dla wynagrodzeń osób niepełnosprawnych? Właśnie trafiłeś we właściwe miejsce. Poniżej znajdziesz wpisy z naszego bloga, na którym regularnie publikujemy artykuły i analizy związane z wszelkimi zmianami w przepisach. Piszemy o dostępnych środkach finansowych oraz praktykami związanymi z dofinansowaniami PFRON.

Zapewniamy rzetelną i aktualną wiedzę, dzięki której Twoja firma będzie mogła maksymalnie wykorzystać możliwości finansowego wsparcia. Nasz zespół ekspertów nieustannie monitoruje zmieniające się przepisy oraz sytuację na rynku pracy, aby dostarczać Ci najważniejszych informacji i rekomendacji. Odwiedzaj nasz blog regularnie, aby być na bieżąco z nowościami i czerpać korzyści z naszego doświadczenia w dziedzinie dofinansowań PFRON dla osób niepełnosprawnych. Czytaj o procedurach ubiegania się o środki, kryteriów kwalifikacji oraz innych aspektów związanych z uzyskaniem wsparcia finansowego z PFRON.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Częste pytania związane z dofinansowaniem wynagrodzeń

W sekcji FAQ zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Znajdziesz tu informacje na temat procedury ubiegania się o środki, kryteriów kwalifikacji oraz innych aspektów związanych z uzyskaniem wsparcia finansowego z PFRON.

Kwota miesięcznego dofinansowania PFRON do wynagrodzenia zależy od stopnia niepełnosprawności pracownika. W przypadku zatrudnienia osoby:

 • o znacznym stopniu niepełnosprawności, dofinansowanie wynosi 2400 zł,
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dofinansowanie wynosi 1350 zł,
 • z lekkim stopniem niepełnosprawności, dofinansowanie wynosi 500 zł.

Dodatkowo, dla osób niepełnosprawnych z orzeczoną chorobą psychiczną (02-P), upośledzeniem umysłowym (01-U), całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (12-C) lub epilepsją (06-E), oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O), kwoty dofinansowania zwiększają się o:

 • 1200 zł dla osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (łącznie dofinansowanie wynosi 3600 zł),
 • 900 zł dla osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (łącznie dofinansowanie wynosi 2250 zł),
 • 600 zł dla osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (łącznie dofinansowanie wynosi 1100 zł).

Koszty płacy obejmują następujące składniki:

 • wynagrodzenie brutto,
 • finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczane od tego wynagrodzenia,
 • obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.

Do typowych składników wynagrodzenia zaliczamy:

 • wynagrodzenie za pracę,
 • wynagrodzenie chorobowe,
 • wynagrodzenie za urlop,
 • wynagrodzenie za dni usprawiedliwionej nieobecności płatnej przez pracodawcę.

Często spotykane dodatki do wynagrodzenia obejmują:

 • nagrody i premie,
 • prowizje,
 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • dodatki za godziny nadliczbowe,
 • dodatek funkcyjny,
 • dodatek brygadzistowski,
 • dodatek stażowy,
 • dodatek wyrównawczy,
 • dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia.

Nie wliczamy do kosztów płacy:

 • wszystkich zasiłków, takich jak zasiłek chorobowy czy rehabilitacyjny,
 • ekwiwalentów, np. za urlop wypoczynkowy lub pranie odzieży,
 • innych dodatków o charakterze świadczeniowym, jak odprawy, nagrody jubileuszowe czy zapomogi.

PFRON ma 25 dni na wypłatę dofinansowania, licząc od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania. W wyznaczonym terminie Fundusz przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy miesięczne dofinansowanie w kwocie ustalonej na podstawie art. 26a i art. 26b. Ustawy o rehabilitacji.

Nie, dofinansowanie PFRON przysługuje jedynie w przypadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie umowy o pracę. W przypadku umowy zlecenia dofinansowanie nie jest dostępne.

Efekt zachęty spełniasz zasadniczo, gdy zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością powoduje wzrost zatrudnienia ogółem w miesiącu rozpoczęcia pracy przez tego pracownika, w porównaniu ze średnim zatrudnieniem z 12 poprzednich miesięcy (metoda ilościowa). Istnieje jednak wyjątek, który pozwala na wykazanie efektu zachęty mimo braku wzrostu zatrudnienia. Wyjątkiem tym jest zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego na wolne miejsce pracy, które zostało zwolnione w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem (metoda jakościowa):

 • z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 • za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,
 • na mocy porozumienia stron,
 • wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • z upływem czasu, na który została zawarta,
 • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Efekt zachęty metodą jakościową będzie spełniony także w przypadku, gdy miejsce pracy pracownika z niepełnosprawnością powstało:

 • na skutek wygaśnięcia umowy o pracę,
 • na skutek zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika – na jego wniosek.

Efekt zachęty ustalasz jednokrotnie w związku z okresem zatrudnienia pracownika do czasu ustania zatrudnienia lub zmiany statusu tego pracownika. Oznacza to, że jeżeli efekt zachęty wykazałeś w miesiącu rozpoczęcia pracy przez osobę z niepełnosprawnością, to trwa on przez cały okres jej zatrudnienia (jako osoby niepełnosprawnej).

Schorzenia specjalne dotyczą osób niepełnosprawnych, które z powodu szczególnych konsekwencji choroby napotykają na znaczące utrudnienia w życiu społecznym i zawodowym. Ustawodawca uznaje, że w przypadku zatrudnienia osób z takimi niepełnosprawnościami pracodawca może napotykać dodatkowe wyzwania. Dlatego w przypadku osób niepełnosprawnych należących do tej grupy przysługuje im miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia w wyższej kwocie.

Schorzenia specjalne obejmują niepełnosprawnych z orzeczoną chorobą psychiczną, osoby z epilepsją, z upośledzeniem umysłowym, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz zaburzeniami wzroku (niewidomi – zaliczani do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz niedowidzący – zaliczani do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności).

Nadal masz wątpliwości, jak pozyskać dofinansowanie dla swojej firmy? Już teraz skorzystaj z usług naszej agencji pracy

Zamów konsultację w zakresie SODiR

OPINIE O AGENCJI PRACY

Pozytywne opinie naszych Klientów

Zatrudnili mi 2 osoby z grupą. Wysyłają wnioski do pefronu o dopłaty do pensji. Nie narzekam.
Monika Buczek
Wszystko super. Znaleźli mi niezłego pracownika, zarejestrowali moją firmę w PFRON, co miesiąc składają wnioski o dofinansowanie.
Monika Buczek
Robią mi wnioski o dofinansowanie. Dostaję dopłaty z PFRON. Wszystko w porządku
Monika Buczek

Dołącz do grupy firm, otrzymujących dofinansowanie PFRON

Stań się częścią rosnącego grona przedsiębiorców, którzy korzystają z dofinansowania PFRON w Polsce. Decydując się na współpracę z nami, zyskujesz wsparcie ekspertów w składaniu wniosków o dofinansowanie, co znacznie zwiększa szanse na uzyskanie środków na wynagrodzenia osób niepełnosprawnych. Prezentujemy listę firm, które skutecznie pozyskały dofinansowanie PFRON, wraz z kwotami, jakie otrzymują miesięcznie.

Chcemy podkreślić, że przedstawione dane są w pełni wiarygodne, gdyż pochodzą z ogólnie dostępnych danych o pomocy publicznej SUDOP. Skorzystaj z naszych usług, aby dołączyć do zadowolonych firm, które z powodzeniem pozyskały dofinansowanie PFRON na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Dzięki naszemu wsparciu, Twoje przedsiębiorstwo również może skutecznie ubiegać się o środki na wspieranie zatrudnienia osób z orzeczeniem.