Chcąc otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych musisz złożyć wniosek Wn-D wraz z załącznikami do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zrobisz to elektronicznie lub w wersji papierowej. Jak zrobić to skutecznie?

Czytając poniższy artykuł dowiesz się jak prawidłowo wypełnić formularz PFRON wniosek o dofinansowanie WN-D oraz w jakim terminie powinien on dotrzeć do PFRON-u. Dowiesz się także jakie załączniki musisz dodać i jak je wypełnić, ubiegając się o dofinansowanie wynagrodzeń.

Jak złożyć wniosek do PFRON-u? Rejestracja pracodawcy

W pierwszym etapie musisz się zarejestrować w systemie PFRON, jako pracodawca. W tym celu należy złożyć wniosek rejestracyjny. Robisz to jednorazowo. W kolejnych miesiącach składasz już tylko dokumenty o dofinansowanie. 

Na początku wybierasz przyszłą formę składania wniosków. Jeżeli wybierzesz formę elektroniczną, to PFRON prześle Ci pocztą login i hasło do logowania w systemie SODiR.

Rejestracji dokonasz osobiście lub za pośrednictwem poczty. Dokumenty, jakie musisz złożyć w tym celu to:

 • wniosek WN-D o dofinansowanie wynagrodzeń,
 • informację INF-D-P, która musi być uzupełniona na każdego pracownika z orzeczeniem,
 • uzupełnione druki: INF-O-PP lub INF-O-PR, jeżeli prowadzisz działalność rolniczą lub pracujesz w rybołówstwie,
 • kserokopie: skrót i pełną nazwę firmy oraz numery NIP i REGON,
 • oświadczenie o nieotrzymywaniu środków z pomocy publicznej,
 • w razie potrzeby pełnomocnictwo,
 • sprawozdanie finansowe Twojej firmy z ostatnich 3 lat. Nie dotyczy to mikroprzedsiębiorców i osób działających w sektorze rolniczym lub rybołówstwie, wtedy składasz oświadczenie.

Dokumenty rejestracyjne przesyłasz do biura PFRON w Warszawie. Wnioski o kolejne dofinansowanie wynagrodzeń przesyłasz do Oddziału Terytorialnego Funduszu.

pfron wniosek o dofinansowanie
PFRON wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem.

PFRON dokumenty dla pracodawcy składającego wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń

Po zarejestrowaniu się w PFRON, jako pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną będziesz, co miesiąc wysyłać następujące dokumenty:

 1. Wn-D – wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania.
 2. INF-D-P – miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników z orzeczeniem. Pamiętaj, dla każdej osoby niepełnosprawnej musisz wypełnić osobny formularz i odpowiednio go ponumerować.
 3. INF-O-PP – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie albo w rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie.

Wzór wniosku oraz formularze do pobrania znajdziesz na stronie PFRON.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie PFRON – niezbędne wskazówki

Wn-D to formularz wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych. Składa go pracodawca, który ubiega się o pomoc finansową. Jego wypełnienie jest dość proste. Musisz kolejno wypełnić dane dotyczące pracowników i firmy. Znajdziesz go na stronie PFRON lub GOFIN. W systemie SODiR, jeżeli wybierzesz elektroniczną wersję składania dokumentów o dofinansowanie PFRON.

Na co musisz zwrócić uwagę przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń PFRON:

 • W elektronicznym wniosku nie można zmieniać treści w nagłówkach, więc jeżeli popełnisz jakiś błąd, to możesz go skorygować wyłącznie w wersji papierowej. Warto więc uważnie wpisywać dane ewidencyjne firmy.
 • Jeżeli nie masz powiązań ze spółkami skarbu państwa w sekcji w poz. 6, jako formę prawną wpisujesz 2.
 • W rejestracyjnym wniosku Wn-D w sekcji poz. 2 nie wpisujesz numeru w rejestrze PFRON. Otrzymasz go pocztą.
 • W sekcji C w poz. 13 wpisujesz kwotę z INF-D-P. Jeżeli ubiegasz się o dofinansowanie dla kilku pracowników z orzeczeniem, musisz wpisać łączną kwotę.
 •  W sekcji D 4 wszystkie dane podajesz w przeliczeniu na etaty. Jeśli zatrudniłeś pracownika na pełen etat w połowie miesiąca, wpisujesz wartość 0,5.
 • W sekcji d5 pole 42 pozostawiasz puste.

Wskazówki, jak wypełnić informację PFRON INF-D-P

Kolejnym dokumentem, jaki będziesz wypełniał co miesiąc, ubiegając się o dofinansowanie wynagrodzeń, jest informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P.

O czym warto pamiętać, wypełniając formularz?

 • W sekcji A nie wpisujesz numeru dowodu ani NIP.
 • W sekcji B w pozycji 18 okres wypłaty może być taki sam co okres sprawozdawczy.
 • W pozycji 20 wpisujesz kolejne numery pracowników niepełnosprawnych, jakich zatrudniasz i ubiegasz się o dofinansowanie do ich wynagrodzeń.
 • W sekcji C dla firm niebędących fundacją lub stowarzyszeniem dofinansowanie stanowi pomoc publiczną.
 • Zawsze warto wykazać efekt zachęty.
 • Pomoc de minimis zaznaczasz, gdy otrzymujesz środki z Urzędu Pracy.
 • W polu 51 wpisujesz kwotę w przeliczeniu na etaty lub w przeliczeniu od daty zatrudnienia.

INF-O-PP  PFRON – jak wypełnić?

Jest to ostatni dokument, jaki wypełniasz co  miesiąc, wnioskując do PFRON-u o dofinansowanie wynagrodzeń. Jego wypełnienie również nie jest trudne. Uważaj, gdy wpisujesz kwotę pomocy finansowej, jaką otrzymałeś w danym roku. Pod uwagę nie bierzesz dofinansowania z PFRON. W sekcji E pkt. 6 wpisujesz kwotę pomocy w przeliczeniu na Euro.

Zdjęcie w artykule - wniosek pfron. Widoczny plik dokumentów i dłoń

Dofinansowanie wynagrodzeń PFRON — wnioski online

Jeżeli wybierzesz formę elektroniczną składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń musisz zarejestrować się w systemie SODiR. Jest to system obsługi  dofinansowań i refundacji. Pocztą otrzymasz login i hasło do pierwszego logowania. Wprowadź je, a system po zalogowaniu poprosi cię o zmianę hasła.

W kolejnym etapie musisz wygenerować certyfikat z podpisem. Umożliwi Ci on wysyłanie elektronicznych wniosków. Będzie też potrzebny przy wypełnianiu dokumentów w systemie oraz ich wysyłce. Certyfikat zapisze się na urządzeniu, na którym pracujesz w systemie i tylko na nim będzie działał. Instrukcje do pobrania certyfikatu znajdziesz na stronie Funduszu.

Kiedy składasz wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON?

Wniosek Wn-D wraz z wszystkimi załącznikami składasz dopiero po wypłaceniu pensji pracownikowi. Robisz to zawsze do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego ten wniosek dotyczy.

Przykładowo, jeżeli wypłaciłeś wynagrodzenie pracownikowi niepełnosprawnemu w kwietniu, to wniosek o jego dofinansowanie możesz złożyć do 25 maja danego roku.

PFRON wniosek o przywrócenie terminu przy ubieganiu się o dofinansowanie do wynagrodzenia

Jeżeli przekroczysz termin składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, masz możliwość jego przywrócenia. Musisz w tym celu złożyć odpowiedni wniosek.

Masz na to 7 dni. Musisz wykazać, że nie ponosisz winy w związku z przekroczeniem terminu. Następnie składasz wniosek za dany miesiąc.

Jak wypełnić wniosek Wn-U-G w systemie SODiR.

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie i szkolenia PFRON

Na stronach PFRON-u mozesz odnaleźć szczegółowe instrukcje dotyczące wypełniania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem. Jeżeli mimo to będziesz miał trudności w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń, możesz zwrócić się do Regionalnego Oddziału PFRON o pomoc. Istnieją szkolenia, dzięki którym uzyskasz pomoc pod okiem pracownika Funduszu. To gwarancja, że Twój wniosek będzie wypełniony w sposób prawidłowy.

Podczas takiego szkolenia zobaczysz wzór poprawnie uzupełnionego wniosku. Nauczysz się, jak skutecznie złożyć wniosek online o dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Podsumowanie artykułu — PFRON wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń — jak wypełnić i złożyć?

Ubiegając się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością ze środków PFRON, musisz, co miesiąc składać następujące formularze: wniosek Wn-D, INF-D-P, INF-O-PP lub INF-O-PR. Dokumenty możesz złożyć w wersji papierowej bądź elektronicznej za pośrednictwem systemu SODiR. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami składasz do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wniosek o wsparcie. W wyjątkowych wypadkach możesz wystąpić z wnioskiem o przedłużenie tego terminu. Masz na to 7 dni i musisz udowodnić, że nie ponosisz winy za przekroczenie tego terminu.

Ubieganie się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem rozpoczynasz od rejestracji w ewidencji PFRON. Możesz zrobić to osobiście lub za pośrednictwem poczty. Jeżeli wybierzesz elektroniczną formę składania wniosków, otrzymasz od funduszu login i hasło do logowania się w systemie. Wykorzystasz je przy pierwszym logowaniu. Następnie system poprosi cię o zmianę hasła. Rejestracji siebie jako pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne dokonujesz w biurze PFRON w Warszawie, natomiast kolejne wnioski o dofinansowanie przesyłasz do oddziału terytorialnego. Formularze dokumentów znajdziesz do pobrania na stronie PFRON. Są one również dostępne w systemie SODiR.

Pomoc i wsparcie przy wypełnianiu wniosku Wn-D otrzymasz podczas szkoleń organizowanych przez regionalne oddziały PFRON. Kompleksową pomoc możesz otrzymać również w naszej agencji pracy My Wspieramy. Wypełnimy wszystkie dokumenty. Aby otrzymać dofinansowanie z PFRON, nie będziesz musiał angażować się w procedurę składania wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *