W 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Łodzi otrzymał ponad 20,3 mln zł na dofinansowania dla mieszkańców Łodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dofinansowania te mają na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami, ułatwienie im codziennego funkcjonowania oraz integrację z otoczeniem.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące różnych form wsparcia, które można uzyskać w ramach programu PFRON, jak również sposobów składania wniosków o dofinansowanie. W artykule „Łódź dofinansowanie dla niepełnosprawnych MOPS 2023” znajdują się również odpowiedzi na często zadawane pytania, a także informacje o tym, jak skontaktować się z odpowiednimi instytucjami w celu uzyskania dodatkowych informacji.

łódź dofinansowanie dla niepełnosprawnych
Łódź dofinansowanie dla niepełnosprawnych z MOPS 2023.

Celem artykułu jest ułatwienie procesu ubiegania się o dofinansowanie oraz zachęcenie osób z niepełnosprawnościami do skorzystania z dostępnych środków. Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub znasz kogoś, kto może skorzystać z tego rodzaju wsparcia, zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w niniejszym artykule.

Dostępne formy wsparcia w ramach programu PFRON „Łódź dofinansowanie dla niepełnosprawnych”

W ramach omawianego programu osoby z niepełnosprawnością indywidualnie będą mogły uzyskać dodatkowe środki m.in. na:

 1. Dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
 2. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.
 3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych.
 4. Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

W ramach pozostałych środków przeznaczonych dla MOPS Łódź osoby niepełnosprawne uzyskają wsparcie pośrednio. Część przyznanej puli pieniędzy zostanie przeznaczona na kontynuację działań Warsztatów Terapii Zajęciowej, sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Ponad 5,5 mln zł z puli przeznaczone jest na zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, takich jak:

 • materace przeciwodleżynowe
 • balkoniki
 • białe laski dla osób niewidomych
 • kule łokciowe
 • wózki inwalidzkie
 • protezy oka
 • szkła korekcyjne
 • aparaty słuchowe

Dzięki tym środkom osoby z niepełnosprawnościami mogą poprawić swoją jakość życia i lepiej funkcjonować na co dzień.

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

3 mln zł puli przeznaczone jest na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych. Turnusy te mają na celu poprawę sprawności fizycznej oraz umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie w tej formie może przyczynić się do zwiększenia samodzielności uczestników.

bariery architektoniczne
Zlikwiduj bariery architektoniczne dzięki dofinansowaniu PFRON.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych

1,5 mln zł z puli zostanie przeznaczone na likwidację barier architektonicznych, które utrudniają lub uniemożliwiają swobodne przemieszczanie się osobom z niepełnosprawnościami. Dodatkowe 950 tys. zł zostanie przeznaczone na likwidację barier w komunikowaniu się oraz barier technicznych. Dzięki tym środkom można zakupić m.in.:

 • laptopy,
 • telefony komórkowe udźwiękowione dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • mówiące ciśnieniomierze,
 • pulsoksymetry,
 • komputery do rozmowy polskim języku migowym przez internet dedykowane osobom głuchym.

Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, takiego jak specjalne łóżka rehabilitacyjne czy rowery stacjonarne, przeznaczono 600 tys. zł. Wsparcie w tej formie może przyczynić się do poprawy sprawności fizycznej osób z niepełnosprawnościami.

Jak składać wnioski o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowania PFRON można składać na trzy sposoby:

 1. Całkowicie internetowo za pośrednictwem specjalnie stworzonej do tego platformy Systemu Obsługi Wsparcia.
 2. Osobiście w sali obsługi na parterze w głównej siedzibie MOPS w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a.
 3. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Formularze wniosków można pobrać i wydrukować ze strony internetowej łódzkiego MOPS lub odebrać w wersji papierowej w sali obsługi przy ul. Kilińskiego 102/102a.

Czy warto korzystać z Systemu Obsługi Wsparcia?

MOPS w Łodzi zachęca do składania wniosków o dofinansowania za pośrednictwem platformy Systemu Obsługi Wsparcia PFRON. Jest to wygodne, praktyczne i bezpieczne rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikacja wniosku odbywa się bez konieczności wychodzenia z domu i przez całą dobę. Wystarczy posiadać profil zaufany albo podpis kwalifikowany.


Złóż wniosek o dofinansowanie z PFRON przez Internet.

Podsumowanie

W roku 2023 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi dysponuje ponad 20,3 mln zł na dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami, pochodzące ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowania są dostępne w celu wsparcia różnych aspektów życia osób niepełnosprawnych, takich jak zakup przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, turnusów rehabilitacyjnych, czy likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych. Skorzystanie z tych środków może znacząco poprawić komfort życia i samodzielność osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z takiego wsparcia, nie czekaj – złóż wniosek za pośrednictwem platformy Systemu Obsługi Wsparcia, osobiście w siedzibie MOPS w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102 a, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Warto pamiętać, że środki są ograniczone, a liczba osób ubiegających się o dofinansowanie może być duża.

W 2022 roku MOPS w Łodzi rozdysponował ponad 18,7 mln zł na dofinansowania ze środków PFRON, co pozwoliło na wsparcie tysięcy mieszkańców Łodzi. Nie przegap szansy na poprawę swojej jakości życia oraz możliwości samodzielności dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON.

Często zadawane pytania:

Czy muszę mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany, aby złożyć wniosek przez internet?

Tak, aby złożyć wniosek przez platformę Systemu Obsługi Wsparcia, musisz posiadać profil zaufany albo podpis kwalifikowany.

Jakie są godziny pracy MOPS w Łodzi?

MOPS w Łodzi jest otwarty w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat dofinansowań ze środków PFRON?

Szczegółowe informacje na temat dofinansowań ze środków PFRON można uzyskać w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPS w Łodzi, pod numerami telefonu podanymi na końcu artykułu źródłowego.

Czy można ubiegać się o dofinansowanie na więcej niż jedną kategorię wsparcia?

Tak, można ubiegać się o dofinansowanie na więcej niż jedną kategorię wsparcia. Warto jednak pamiętać, że każdy wniosek musi być złożony oddzielnie i spełniać kryteria dla danej kategorii dofinansowania.

W jaki sposób mogę sprawdzić status mojego wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON?

Status wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON można sprawdzić, kontaktując się z Wydziałem ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPS w Łodzi pod odpowiednimi numerami telefonu, które zostały podane na końcu artykułu źródłowego. Można też sprawdzić status wniosku, logując się na swoje konto na platformie Systemu Obsługi Wsparcia.

Czy istnieją jakieś obostrzenia dotyczące wartości przedmiotów lub usług, na które można otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON?

Kwota dofinansowania ze środków PFRON zależy od konkretnej kategorii wsparcia oraz od indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Warto skonsultować się z Wydziałem ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPS w Łodzi, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obostrzeń i limitów dotyczących wartości przedmiotów lub usług, na które można otrzymać dofinansowanie.

Czy osoby z niepełnosprawnością zamieszkujące poza Łodzią mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON w łódzkim MOPS?

Dofinansowania ze środków PFRON przez łódzki MOPS są przeznaczone dla mieszkańców Łodzi. Osoby zamieszkujące poza Łodzią powinny zgłosić się do odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej w swoim miejscu zamieszkania, aby uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania.

Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON?

Dokumenty wymagane do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON mogą różnić się w zależności od rodzaju wsparcia, o które się ubiegasz. Przykładowo, wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych może wymagać załączenia orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentacji medycznej potwierdzającej potrzebę zakupu konkretnego sprzętu. Aby uzyskać dokładne informacje na temat wymaganych dokumentów, warto skontaktować się z Wydziałem ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPS w Łodzi pod podanymi numerami telefonu lub sprawdzić informacje na stronie internetowej łódzkiego MOPS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *