W dzisiejszym świecie kwestią oczywistą jest, że zarządzanie firmą polega na generowaniu zysku. Jest to podstawowa zasada każdego przedsiębiorstwa. Należy pamiętać jednak, że społeczna odpowiedzialność biznesu staje się coraz bardziej powszechna.

W dzisiejszym artykule poruszamy temat, jakim jest Zakład Pracy Chronionej. Pomoże ci to zrozumieć, jakie korzyści niesie taki rodzaj działalności zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób niepełnosprawnych.

Czytając poniższy tekst, dowiesz się o statusie Zakładu Pracy Chronionej, warunkach udzielania ulg we wpłatach na PFRON i roli pracowników niepełnosprawnych.

zakład pracy chronionej
Zakład Pracy Chronionej [niepełnosprawni pracownicy obsługują maszyny w stolarni].

A B C Zakładu Pracy Chronionej

Zakład Pracy Chronionej to firma specjalnie dostosowana do potrzeb zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Co najmniej 50% pracowników takiej firmy to osoby niepełnosprawne. Druga istotna cecha ZPCH to fakt udzielania odpisów na PFRON dla kontrahentów.

Jakie warunki musi spełnić firma, aby uzyskać status ZPCH?

Praca chroniona to forma zatrudnienia, w której pracodawca przekształca firmę i stanowiska pracy w ten sposób, aby dostosować je do potrzeb dużej grupy pracowników z niepełnosprawnością. Istnieją określone kryteria, jakie firma musi spełnić, aby uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej.

Są to:

 1. działalność prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 2. zatrudnienie wynosi minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat,
 3. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych musi wynieść 50% (w tym 20% to osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem) lub 30% pod warunkiem, że są to osoby niewidome, psychicznie chore lub upośledzone umysłowo i musi utrzymywać się przez 6 miesięcy,
 4. adaptacja miejsca pracy (w tym stanowiska pracy, pomieszczenia użytkowane i ciągi komunikacyjne) uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych oraz przepisy BHP,
 5. zagwarantowanie swoim pracownikom specjalistycznej i doraźnej opieki medycznej, poradnictwa, a także usług rehabilitacyjnych.

Gdzie uzyskać status ZPCH?

Decyzję administracyjną o przyznaniu statusu ZPCH wydaje Urząd Wojewódzki. Aby uzyskać ten status, firma musi złożyć wniosek do Wojewody i spełnić wszystkie wymagane kryteria, które są weryfikowane.

Jakie są korzyści dla pracodawcy prowadzącego Zakład Pracy Chronionej??

Prowadząc firmę posiadającą status ZPCH, bierzesz czynny udział w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Nie tylko tworzysz stanowiska pracy przystosowane do ich potrzeb, ale zyskujesz klientów, którym możesz udzielić odpisu na PFRON. Dzięki niemu mogą skorzystać z obniżenia miesięcznej wpłaty na rzecz funduszu.

Jakie korzyści daje status ZPCH obok zysków z działalności firmy?

Są to przede wszystkim:

 • dofinansowania rządowe,
 • zwolnienia podatkowe, które obejmują m.in. podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w ZPCH

Warunki pracy chronionej określa Ustawa o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych. Określa ona warunki zatrudnienia oraz dodatkowe przywileje pracownicze, które przysługują osobie niepełnosprawnej na stanowisku pracy.

Jakie są warunki pracy chronionej dla pracownika z orzeczeniem?

 1. Czas pracy
  Pracownik z lekkim stopniem niepełnosprawnością pracuje nie więcej niż 8 godzin w ciągu dnia i 40 godzin tygodniowo. Pracownik z umiarkowanym i znacznym stopniem pracuje nie więcej niż 7 godzin na dobę i 35 godzin w ciągu tygodnia.
 2. Godziny nadliczbowe
  Pracownik niepełnosprawny nie może pracować w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej (21:00 – 7:00). Normy czasu pracy nie dotyczą pracy w ochronie lub kiedy na wniosek osoby niepełnosprawnej lekarz wyda zgodę na pracę zmianową. W takim przypadku możesz jej zlecać wykonywanie obowiązków służbowych w godzinach ujętych w Kodeksie Pracy.
 3. Dodatkowa przerwa i urlop
  Pracownik niepełnosprawny z lekkim stopniem ma również prawo do 15-minutowej przerwy w ciągu pracy. Pracownik z umiarkowanym i znacznym stopniem ma prawo do dodatkowej przerwy oraz do dodatkowego urlopu – 10 dni roboczych w roku.
 4. Zwolnienie
  Niepełnosprawni mogą również skorzystać ze zwolnienia od obowiązku w pracy w celu odbycia turnusu rehabilitacyjnego. Wymiar dodatkowego urlopu i zwolnienia na turnus nie może być większy niż 21 dni roboczych w ciągu roku.

Jak skutecznie pozyskać pracowników niepełnosprawnych do ZPCH?

Chcąc zatrudnić więcej pracowników niepełnosprawnych, można szukać ich:

 • w Urzędach Pracy,
 • przez portale z ogłoszeniami,
 • w szkołach specjalnych i WTZ-ach,
 • przez organizacje pozarządowe skupiające niepełnosprawnych.

Możesz zwrócić się także do agencji: „My Wspieramy”. Pomagamy Przedsiębiorcom w osiągnięciu wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, obsługujemy wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń oraz skutecznie też optymalizujemy obowiązkowe wpłaty PFRON.

pfron
PFRON – logo.

Współpraca z ZPCH, czyli ulga we wpłacie na PFRON

Jeżeli skorzystasz z usług ZPCH będziesz mógł obniżyć swoją obowiązkową wpłatę do PFRON. Dokonując zakupu, firma informuje cię o takiej możliwości i wydaje ci informacje o kwocie obniżenia na formularzu INF-U. Warunkiem jest terminowe opłacenie faktury.

Wartość ulgi nie zależy tylko od ceny za zakup usług od ZPCH. Ma znaczenie również przychód takiej firmy oraz struktura zatrudnienia. 

Jeżeli poszukujesz usług ZPCH, dzięki którym dokonasz optymalizacji PFRON, możesz sprawdzić ich listę w swojej okolicy. Urząd Wojewódzki dysponuje wykazem wszystkich firm, będących Zakładami Pracy Chronionej.

W jakich branżach działają ZPCH?

Zakłady Pracy Chronionej oferują swoje usługi w różnych sektorach i branżach, takich jak:

 • ochrona,
 • sprzątanie i usługi komunalne,
 • gastronomia,
 • hotelarstwo,
 • meblarstwo,
 • poligrafia,
 • handel,
 • przetwórstwo,
 • przemysł,
 • szwalnie,
 • pralnie chemiczne itd.

Podsumowanie

Zakład Pracy Chronionej to firma, która tworzy stanowiska pracy specjalnie z myślą o osobach niepełnosprawnych. W ten sposób daje im zatrudnienie, gdy nie mogą odnaleźć się na otwartym rynku pracy. To oznacza, że w dużej mierze wspiera aktywizacje zawodową osób z niepełnosprawnością.

ZPCH może również udzielić ulgi we wpłacie na PFRON swoim kontrahentom. To umożliwia gwarantowany dochód, ponieważ duże przedsiębiorstwa poszukują usług ZPCH, gdy nie osiągają wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Mogą w ten sposób obniżyć obowiązkową wpłatę PFRON. To oznacza dla nich dodatkowe korzyści finansowe.


Zielone miejsca pracy oraz przekwalifikowanie zakładu w zakład pracy chronionej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *