Posiadanie niezawodnego środka transportu może stanowić podstawę w osiągnięciu niezależności. Ma to znaczenie szczególnie dla seniorów i osób z dysfunkcją narządu ruchu. Dofinansowanie na skuter inwalidzki otwiera nowe perspektywy dla osób niepełnosprawnych.

Poniższy artykuł mówi o tym, jak uzyskać pomoc finansową z PFRON na zakup skutera elektrycznego inwalidzkiego. Odpowiada gdzie i kiedy złożyć wniosek, jakie dokumenty są wymagane oraz ile wynosi dofinansowanie.

Skuter elektryczny, dofinansowanie dla niepełnosprawnych – co obejmuje ta pomoc finansowa?

Realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) program „Aktywny Samorząd” umożliwia uzyskanie finansowego wsparcia na zakup elektrycznego skutera inwalidzkiego lub dostosowanego oprzyrządowania dla wózka ręcznego.

Dofinansowanie nie jest ograniczone wyłącznie do nabywania skutera trzykołowego i czterokołowego. Obejmuje również elementy elektryczne, które można zamontować w tradycyjnym wózku ręcznym, tzw. dostawkę elektryczną. Dzięki temu rozwiązaniu osoba z niepełnosprawnością zyskuje możliwość sprawnego przemieszczania się nawet w trudnych warunkach.

Celem programu – podobnie, jak w przypadku dofinansowania na wózek inwalidzki elektryczny – jest dostarczenie niepełnosprawnym środków transportu, które znacząco wspierają ich codzienną aktywność. Przedstawiana forma wsparcia stanowi doskonałą okazję dla osób w podeszłym wieku oraz tych z ograniczoną sprawnością ruchową, które dążą do zwiększenia swojej autonomii i codziennego komfortu.

dofinansowanie na skuter
Dofinansowanie na skuter [skuter inwalidzki na piaszczystych wydmach, u góry pogodne niebo].

Skutery trzykołowe i czterokołowe – wysokość dofinansowania PFRON

Program „Aktywny Samorząd” daje możliwość uzyskania dofinansowania na zakup elektrycznego skutera inwalidzkiego trzy- lub czterokołowego. Pomoc finansowa może wynieść nawet do 8 250 zł, jednak nie może ona przekroczyć 75% ceny pojazdu, którego zakupi osoba z niepełnosprawnością.

To doskonała okazja, aby zdobyć środek transportu dostosowany do potrzeb wynikających z posiadanych dysfunkcji ruchowych.

Jak często można wnioskować o dofinansowanie na skuter inwalidzki?

Program „Aktywny Samorząd” przewiduje możliwość otrzymania dofinansowania co 3 lata. To znaczy, że osoba z dysfunkcją ruchową może regularnie składać wnioski i korzystać z pomocy finansowej na zakup skutera trzy lub czterokołowego, a także na oprzyrządowanie do wózka inwalidzkiego.

Istnieją sytuacje, w których osoba niepełnosprawna musi wymienić sprzęt na nowy wcześniej niż po trzech latach. Może to wynikać przykładowo z pogorszenia jej stanu zdrowia, które uniemożliwia korzystanie z danego rodzaju dofinansowanego sprzętu. W takim przypadku samorząd powiatowy może podjąć decyzję o skróceniu okresu oczekiwania. Także to dotyczy osób, które niespodziewanie straciły swój sprzęt lub uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym naprawę.

W przypadku uczących się, którzy wykażą, że ich obecny sprzęt nie spełnia wymagań związanych z aktualnym etapem nauki, istnieje również możliwość ubiegania się o wcześniejsze dofinansowanie.

Ostatni dzwonek na dofinansowanie na skuter inwalidzki elektryczny w 2023 roku

Od 1 marca 2023 roku w ramach programu: „Aktywny samorząd” trwa przyjmowanie wniosków o dofinansowanie na skuter inwalidzki. Osoba niepełnosprawna ma czas do 31 sierpnia 2023 roku, aby złożyć wymagane dokumenty i skorzystać z tej formy wsparcia.

W sytuacji opóźnienia można wnioskować o przywrócenie terminu. Samorząd bierze pod uwagę istotną argumentację i może przyznać dofinansowanie, jeśli posiada jeszcze środki do rozdysponowania.

pfron
Wnioski o dofinansowanie skutera z PFRON [logo PFRON].

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie PFRON na skuter elektryczny dla niepełnosprawnych?

Program „Aktywny Samorząd” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oferuje wsparcie finansowe osobom z dysfunkcją narządu ruchu, które napotykają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się.

Głównym warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoby do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności także mogą ubiegać się o tę pomoc finansową.

Dofinansowanie jest dostępne dla osób w różnym wieku, jednak warto zwrócić uwagę na pewne istotne szczegóły:

  1. W przypadku seniorów, czyli kobiet powyżej 60 lat i mężczyzn powyżej 65 lat, chcąc skorzystać z dofinansowania na skuter inwalidzki, muszą wykazać, że są zatrudnione.
  2. Niezbędnym warunkiem jest również uzyskanie zgody lekarza specjalisty na korzystanie z elektrycznego skutera inwalidzkiego lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

Warunki przy ubieganiu się o dofinansowanie na skuter dla niepełnosprawnych z PFRON?

Osoby, które mają nieuregulowane zobowiązania wobec PFRON lub wykonawców programu, nie spełnią warunków do uzyskania wsparcia finansowego na skuter inwalidzki. Dodatkowo ważne jest, aby Wnioskodawca nie miał żadnych opóźnień w spłacie wcześniejszych pomocy udzielonych przez Fundusz lub samorząd powiatowy w momencie składania dokumentów.

Uzyskanie dofinansowania wymaga przestrzegania wszystkich obowiązujących warunków uczestnictwa w programie „Aktywny Samorząd”.

Jakie są wymagane dokumenty do ubiegania się o dofinansowanie PFRON na skuter elektryczny trzykołowy lub czterokołowy

Kluczem do uzyskania wsparcia finansowego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) są odpowiednio przygotowane dokumenty. Do niezbędnych załączników należą:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności,
  • akt urodzenia (w przypadku wniosku dotyczącego dziecka)
  • oraz dokument potwierdzający opiekę prawną w tym przypadku,
  • dodatkowo niezbędne  jest także zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę, który wyrazi zgodę i potwierdzi, że stan zdrowia pozwala na korzystanie ze skutera elektrycznego.

Istnieją również dokumenty dodatkowe, które pozwolą zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania. Należą do nich:

  • oferta cenowa, opinia eksperta w zakresie dopasowania pomocy do aktualnych potrzeb wnioskodawcy
  • oraz dokument potwierdzający zatrudnienie (zwłaszcza po osiągnięciu wieku emerytalnego). Warto również wiedzieć, że jednostki organizacyjne, które udzielają wsparcia, mogą wziąć pod uwagę okres wolontariatu trwający co najmniej 6 miesięcy.

Wniosek można złożyć elektronicznie za pośrednictwem systemu SOW. W tym przypadku Wnioskodawca przesyła skan wymaganych dokumentów. Istnieje również możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej.

Warto dodać, że realizator programu może wezwać do przedstawienia oryginału dokumentów.

Podsumowanie

Program „Aktywny Samorząd” oferuje niepełnosprawnym osobom realną szansę na zdobycie niezależności i komfortu w codziennym poruszaniu się. Jest to dofinansowanie na skuter inwalidzki lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego.

Otrzymanie dofinansowania może pomóc w pokonaniu barier ruchowych oraz zapewnić mobilność i swobodę przemieszczania się. Pomoc finansowa jest kierowana do osób z dysfunkcją ruchową w różnym wieku. Są to zarówno dzieci do 16 roku życia, jak i aktywni zawodowo seniorzy.

W ramach programu wsparcie finansowe może wynieść maksymalnie 8 250 zł, jednak nie więcej niż 75% ceny zakupionego pojazdu. Dofinansowanie może być udzielane co 3 lata, co daje możliwość regularnego składania wniosków i korzystania z pomocy na zakup skutera inwalidzkiego lub oprzyrządowania.

Warto przygotować odpowiednie dokumenty i złożyć wniosek w określonym terminie, aby uzyskać wsparcie finansowe na zakup zaawansowanego środka transportu.


Skuter elektryczny Electroride Faster czterokołowy dla seniora i niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *