Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością ruchową, być może jesteś zmuszony do korzystania z wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym. Jest to sprzęt charakteryzujący się wysokim kosztem zakupu. Być może zastanawiasz się, w jaki sposób zdobyć środki potrzebne, abyś stał się posiadaczem wózka inwalidzkiego elektrycznego.

Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom, przedstawiamy, jak kształtuje dofinansowanie na wózek inwalidzki elektryczny w roku 2023. Podpowiadamy kto, gdzie i o jakie kwoty może się ubiegać oraz jakie warunki musi spełnić, aby otrzymać dofinansowanie na nowy wózek inwalidzki elektryczny.

dofinansowanie na wózek inwalidzki elektryczny
Dofinansowanie na wózek inwalidzki elektryczny. [osoba bez dłoni na wózku inwalidzkim elektrycznym stoi na betonowej drodze].

Dofinansowanie na wózek inwalidzki elektryczny z PFRON 2023

W roku 2023 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”. Osoby z niepełnosprawnością ruchową w ramach modułu I, obszaru C, mogą skorzystać z dofinansowania do:

 • elektrycznego wózka inwalidzkiego,
 • skutera dla niepełnosprawnych
 • lub przystawki elektrycznej do ręcznego wózka inwalidzkiego.

Program ten zakłada zwiększenie mobilności, aktywności społecznej i zawodowej oraz likwidację barier w poruszaniu się. Dzięki temu programowi może mieć wózek elektryczny inwalidzki niemal za darmo.

Kwoty dofinansowania PFRON do elektrycznego wózka inwalidzkiego w roku 2023

Jeśli postanowisz ubiegać się o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym w ramach „a”Aktywnego Samorządu” możesz liczyć na następujące kwoty wsparcia:

 • 17600 zł na wózki elektryczne inwalidzkie,
 • 8250 zł na skutery dla niepełnosprawnych lub przystawki elektryczne,
 • 27500 zł zwiększonego dofinansowania elektryczne wózki inwalidzkie, po wystawieniu rekomendacji przez eksperta PFRON.

Powinieneś wiedzieć, że obowiązuje Cię, w przypadku skorzystania z tego programu, konieczność udziału własnego w sfinansowaniu zakupu wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym w wysokości 10% ostatecznej ceny brutto widniejącej na fakturze. Gdy kupujesz skuter lub przystawkę elektryczną do wózka ręcznego, Twój udział własny musi wynieść, co najmniej 25% kosztów zakupu brutto.

Kto może ubiegać się o wózki elektryczne dla niepełnosprawnych z PFRON?

Zanim złożysz wniosek do PFRON-u, sprawdź, czy spełniasz wszystkie kryteria wymagane przez Fundusz, abyś mógł stać się beneficjentem programu „Aktywny Samorząd” w zakresie zakupu wózka inwalidzkiego elektrycznego.

Zastanów się, czy:

 • posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym lub twoje dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
 • jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej, pracujesz lub uczysz się,
 • jesteś osobą niepełnosprawnością ruchową i Nie możesz samodzielnie inaczej przemieszczać się niż na wózku elektrycznym
 • korzystałeś w ostatnich 3 latach z dofinansowania do elektrycznego wózka inwalidzkiego w ramach programów PFRON
 • posiadasz zobowiązania oraz zaległości wobec Funduszu Rehabilitacji lub instytucji samorządowej
 • jeśli jesteś emerytem, w ciągu ostatnich 6 miesięcy pracowałeś lub działałeś w ramach wolontariatu
 • w przypadku chęci skorzystania z dofinansowania do skutera lub przystawki elektrycznej przemyśl odpowiednią argumentację swojego wniosku.

Pamiętaj, że jeżeli nie jesteś zatrudniony ani nie uczysz się, powinieneś dołączyć do wniosku dodatkowo zlecenie na elektryczny wózek inwalidzki potwierdzone w NFZ.

Wniosek na wózek inwalidzki elektryczny w programie „Aktywny Samorząd”

Formularze wniosków w programie „Aktywny Samorząd” możesz pobrać bezpośrednio z Systemu Obsługi Wsparcia, który znajduje się na platformie PFRON, stron PCPR lub MOPR, lub otrzymać druki bezpośrednio w tych instytucjach.

Po wypełnieniu wniosek wraz z wymaganymi załącznikami powinieneś przesłać drogą elektroniczną w systemie SOW lub złożyć w wersji papierowej do odpowiedniego PCPR, lub MOPR zgodnie z miejscem zamieszkania.

Termin naboru wniosków rozpoczął się 1 marca 2023 roku. Zakończenie przyjmowania wniosków o dofinansowanie wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym będzie miało miejsce 31 sierpnia 2023 roku. W wyjątkowych sytuacjach można poprosić o przywrócenie terminu.

Co dołączyć do wniosku o dofinansowanie na wózki elektryczne dla osób niepełnosprawnych?

Jeśli wypełniłeś wiosek poprawnie i zamierzasz go złożyć, skompletuj następujące dokumenty:

 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub swoje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeśli jesteś wnioskodawcą,
 • akt urodzenia dziecka, jeśli składasz wniosek w imieniu swojego dziecka,
 • dokument potwierdzający, że jesteś opiekunem prawnym, gdy wniosek dotyczy osoby ubezwłasnowolnionej,
 • zaświadczenie lekarza specjalisty, na specjalnym druku, o rodzaju Twojej dysfunkcji,
 • oferty handlowe od 2 niezależnych sprzedawców dotyczące tego modelu elektrycznego wózka inwalidzkiego, który wybrałeś,
 • jeśli jesteś osobą nieuczącą się i niepracującą dołącz zlecenie na wózek elektryczny NFZ,
 • jeśli składasz wniosek przed upływem 3 lat od ostatniego dofinansowania lub potrzebujesz zwiększonego wsparcia, dołącz opinię eksperta dotyczącą Twojej aktywności oraz potrzeby zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego z dodatkowym wyposażeniem,
 • jeśli jesteś emerytem, dołącz dokument potwierdzający Twoje zatrudnienie lub udział w wolontariacie przez ostatnie 6 miesięcy.
orzeczenie o niepełnosprawności
Orzeczenie o niepełnosprawności fragment kopii druku.

Zaświadczenie i zlecenie na wózek inwalidzki kto wypisuje

Jednym z załączników, który musisz dołączyć do wniosku, jest zaświadczenie lekarza specjalisty: ortopedy, neurologa, reumatologa lub lekarza specjalisty rehabilitacji, o Twoim stanie funkcjonalnym. Z zaświadczenia powinno wynikać, że nie możesz się poruszać na wózku inwalidzkim ręcznym i potrzebujesz wsparcia do przemieszczania się wózka elektrycznego.

Ten sam lekarz powinien wydać Ci jednocześnie zlecenie NFZ na wózek inwalidzki elektryczny. Będzie Ci ono potrzebne w 3 sytuacjach.

 • Gdy nie pracujesz.
 • Gdy potrzebujesz w ramach wkładu własnego skorzystać z dofinansowania NFZ.
 • Gdy koszt zakupu wózka jest wysoki i przekracza wysokość maksymalną dofinansowania PFRON.

Refundacja wózka inwalidzkiego NFZ

Abyś mógł skorzystać z refundacji wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach NFZ, musisz opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Lekarz specjalista wyda Ci odpowiednie zlecenie zgodnie z rozporządzeniem wydanym w sprawie wykazu wyrobów medycznych.

W roku 2023 możesz liczyć na kwotę 5000 zł refundacji NFZ do elektrycznego wózka inwalidzkiego. Kwota ta dotyczy wózków przeznaczonych zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

Oczywiście koszt zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego jest zdecydowanie wyższy. Refundacja Funduszu Zdrowia obejmuje tylko część kosztów, które trzeba ponieść, aby móc zakupić konieczny sprzęt.

dofinansowanie
Dofinansowanie do elektrycznego wózka inwalidzkiego. [ułożone monety w 6 coraz wyższych słupkach na szarym tle].

Elektryczny wózek inwalidzki w ramach refundacji NFZ oraz wsparciem samorządu powiatowego

Uzupełnieniem kosztów zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego w ramach refundacji NFZ jest dofinansowanie ze środków samorządowych. Możesz zatem po uzyskaniu potwierdzenia zlecenia w NFZ udać się do PCPR lub MOPR odpowiedniego względem miejsca Twojego zamieszkania. Tutaj możesz złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Wnioski takie są przyjmowane przez cały rok. Pamiętaj jednak, że samorządy mają ograniczony budżet i pod koniec roku być może nie uzyskasz już dofinansowania.

W ramach programu samorządowego dotyczącego zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze możesz ubiegać się o kwotę do 150% limitu refundacji NFZ. W bieżącym roku oznacza to, że maksymalnie możesz otrzymać kwotę dodatkową do 15000 zł. Łączną kwotą, którą będziesz dysponował na zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego, będzie zatem 20000 zł.

Ograniczeniem w dostępie do tego dofinansowania może być dla Ciebie konieczność przedstawienia dokumentów dotyczących przeciętnego miesięcznego dochodu w Twojej rodzinie. Dochód ten, aby uzyskać dofinansowanie, nie może przekroczyć:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie wieloosobowym za poprzedni kwartał,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia, jeśli prowadzisz gospodarstwo jednoosobowe.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby otrzymać dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych z samorządu?

Gdyby będziesz składał wypełniony wniosek o dofinansowanie do wózka elektrycznego inwalidzkiego powinieneś dołączyć do niego:

 • Kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub kopię orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub kopię orzeczenia o częściowej albo całkowitej niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia on jest zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • Oryginalną fakturę z wyróżnioną kwotą refundacji z Funduszu Zdrowia oraz kwotą udziału własnego,
 • Informację o dochodach netto za ostatni kwartał,
 • Potwierdzoną kopię zlecenia wózek elektryczny w NFZ.

Jak załatwić wózek elektryczny inwalidzki za darmo?

Przedstawiliśmy Ci trzy drogi do otrzymania dofinansowania do zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego. Do Ciebie zależy decyzja, z której drogi skorzystasz.

Najkorzystniejszą opcją zakupu potrzebnego Ci sprzętu będzie skorzystanie z programu „Aktywny Samorząd” w połączeniu z refundacją NFZ, jako uzupełnienie wkładu własnego. Korzystając z tej możliwości, jeśli nie potrzebujesz specjalistycznego elektrycznego wózka inwalidzkiego z kompleksowym wyposażeniem, zapewne będziesz mógł cieszyć się wózkiem elektrycznym inwalidzkim za darmo. Wsparcie PFRON i NFZ pokryje w 100 procentach koszty zakupu wózka elektrycznego.

Jeśli nie spełniasz kryteriów PFRON i nie możesz skorzystać z programu „Aktywny Samorząd” zastanów się, czy uda Ci się skorzystać z uzupełnienia refundacji NFZ elektrycznego wózka inwalidzkiego przez dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych z samorządu. W ramach połączonego wsparcia zapewne uda Ci się także pokryć koszty zakupu wózka elektrycznego w podstawowej wersji w 100 procentach.

Obok dofinansowań do zakupu elektrycznych wózków inwalidzkich dla niepełnosprawnych osoby potrzebujące takiego sprzętu często zwracają się do fundacji lub darczyńców, aby otrzymać od nich środki lub darmowy sprzęt. Dla Ciebie to także może być jedna z opcji, którą wybierzesz poza możliwością skorzystania z dofinansowań do elektrycznego wózka inwalidzkiego.


Jak uzyskać dofinansowanie nfz, pfron – Wózek inwalidzki elektryczny Airwheel H3S.

Ile wynosi dofinansowanie do wózka elektrycznego inwalidzkiego z PFRON?

W roku 2023 w ramach dofinansowania z programu „Aktywny Samorząd” osoba z dysfunkcją kończyn górnych i znacznym stopniu niepełnosprawności boże otrzymać 17500 zł wsparcia do zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego. W uzasadnionych przypadkach kwota ta może być zwiększona do 27500 zł.

Czy otrzymam dofinansowanie do wózka inwalidzkiego elektrycznego z PFRON, jeśli otrzymałem dofinansowanie do samochodu?

Dofinansowanie do samochodu z PFRON oraz dofinansowanie do wózka inwalidzkiego elektrycznego w ramach programu „Aktywny Samorząd” to dwie różne i niezależne możliwości wsparcia. Można składać wnioski w obu programach i uzyskać dofinansowanie, jeśli spełnia się ich kryteria.

Czy można łączyć dofinansowanie do wózka elektrycznego z PFRON z refundacją NFZ do tego sprzętu?

Tak, można łączyć wsparcie PFRON w zakupie wózka inwalidzkiego elektrycznego i refundację z Funduszu Zdrowia. Kwota pozyskana z refundacji może stanowić wymagamy wkład własny, obowiązujący przy dofinansowaniu z PFRON-u.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *