Dofinansowanie do prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych to świetna perspektywa dla chcących zwiększyć swoją mobilność i niezależność. To szansa na poprawę perspektyw zawodowych. W ramach programu PFRON „Aktywny Samorząd” osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość uzyskać dofinansowanie na zdobycie upragnionego prawa jazdy, a tym samym znacznie poprawić jakość swojego życia.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej, jakie kroki należy podjąć, aby otrzymać dofinansowanie, jakie są kryteria uczestnictwa oraz jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku. W artykule omówimy również, jakie są terminy składania wniosków oraz jaką kwotę można otrzymać w ramach dofinansowania.

dofinansowanie do prawa jazdy
Dofinansowanie do prawa jazdy dla niepełnosprawnych.

Program „Aktywny Samorząd”. Co to za program i jakie formy wsparcia oferuje?

Program „Aktywny Samorząd” to inicjatywa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), która ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością w różnych aspektach ich życia, w tym w uzyskaniu prawa jazdy.

Program ten oferuje pomoc finansową na różne cele, takie jak zakup komputera i sprzętu elektronicznego, utrzymanie jego sprawności technicznej, dofinansowanie kursów obsługi sprzętu elektronicznego, zakupu wózka inwalidzkiego (o napędzie elektrycznym czy wózka ręcznego), serwisu protezy, oprzyrządowania samochodu czy wsparcie w zdobyciu prawa jazdy.

W ramach programu „Aktywny Samorząd” osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie do prawa jazdy, które obejmuje koszty kursu, egzaminów, jazd doszkalających oraz szkolenia uzupełniającego. Dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu (zadanie 2) oraz dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego (zadanie 3), program przewiduje wsparcie w ramach Obszaru A – likwidacji bariery transportowej.

Na czym polega dofinansowanie do prawa jazdy w ramach Programu „Aktywny Samorząd” i kto może z niego skorzystać?

Dofinansowanie do prawa jazdy w ramach Programu „Aktywny Samorząd” polega na wsparciu finansowym dla osób niepełnosprawnych, mających trudności z pokryciem kosztów związanych z nauką jazdy. Program „Aktywny Samorząd” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i ma na celu zwiększenie niezależności oraz mobilności osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie obejmuje koszty kursu, egzaminów, jazd doszkalających i szkolenia uzupełniającego. Dodatkowo, w przypadku konieczności odbycia kursu poza miejscowością zamieszkania, przewidziane są środki na zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd.

Korzystać z dofinansowania w ramach Programu mogą osoby niepełnosprawne, które spełniają określone kryteria. Należy posiadać znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu, lub narządu słuchu. Dodatkowo wnioskodawca musi być w wieku aktywności zawodowej, czyli dla kobiet do 60 lat, a dla mężczyzn do 65 lat. Osoby, które nie spełniają tych kryteriów, nie mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Jakie są kryteria uczestnictwa, wymagania kwalifikacyjne i kto nie może ubiegać się o dofinansowanie?

Aby ubiegać się o dofinansowanie do prawa jazdy w ramach programu PFRON „Aktywny Samorząd”, osoba niepełnosprawna musi spełniać kilka kryteriów. Po pierwsze, wnioskodawca musi posiadać znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu lub dysfunkcję narządu słuchu. Poza tym, kandydat musi być w wieku aktywności zawodowej, co oznacza dla kobiet do 60 lat, a dla mężczyzn do 65 lat.

Istnieje jednak kilka sytuacji, w których osoba z niepełnosprawnością nie może ubiegać się o dofinansowanie. Przede wszystkim, jeśli nie spełnia wyżej wymienionych kryteriów uczestnictwa. Ponadto, jeśli sprawa dotyczy osoby, która nie ukończyła 18 lat, przekroczyła wiek emerytalny lub ma wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub realizatora programu, to osoba taka nie może się starać o wsparcie finansowe.

Gdzie i jak złożyć wniosek oraz jakie dokumenty są potrzebne?

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych, należy się zarejestrować w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) dostępnym online. Wniosek można złożyć przez Internet, co pozwala na znaczne uproszczenie procedur i przyspieszenie realizacji pomocy.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania mogą korzystać z różnych form wsparcia w zakresie złożenia wniosku, takich jak kreator ułatwiający aplikowanie, infolinia, mobilny asystent osoby niepełnosprawnej oraz pracownik PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Zanim złożysz wniosek, przygotuj następujące dokumenty:

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • potwierdzenie opieki prawnej (jeśli dotyczy),
  • zaświadczenie lekarskie (opcjonalnie),
  • ofertę cenową (opcjonalnie).

Warto również założyć Profil Zaufany na platformie ePUAP, co pozwoli na korzystanie z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej.

Jakie są terminy przyjmowania wniosków?

Wnioski o dofinansowanie do prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych można składać już od 1 marca 2023 roku. Aby złożyć wniosek, należy zalogować się na swoje konto w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) i założyć Profil Zaufany na platformie ePUAP. Dzięki temu proces składania wniosku zostaje znacznie uproszczony i przyspieszony.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie do prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych upływa 31 sierpnia 2023 roku. Z tego względu warto zgromadzić wszystkie wymagane dokumenty i dowiedzieć się o lokalnych oddziałach PFRON i terminach składania wniosków jak najszybciej, aby nie przegapić szansy na uzyskanie dofinansowania.

Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania i na co można przeznaczyć środki?

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 280 zł, a środki można przeznaczyć na różne cele związane z uzyskaniem prawa jazdy. Kwota ta obejmuje:

  • 2 310 zł na kurs i egzaminy kategorii B,
  • 3 850 zł na kurs i egzaminy pozostałych kategorii,
  • 880 zł na koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem,
  • 550 zł na usługi tłumacza migowego (dla osób z dysfunkcją narządu słuchu).

Co się dzieje po złożeniu wniosku i jak przebiega jego ocena?

Ocena wniosku przez PFRON obejmuje analizę spełnienia wymaganych kryteriów oraz kompletność dokumentacji. Wniosek jest oceniany pod kątem tego, jaki jest udział własny wnioskodawcy oraz zgodności z warunkami programu. Proces oceny wniosku może zająć kilka tygodni, a w niektórych przypadkach nawet dłużej, w zależności od ilości złożonych wniosków oraz dostępnych środków.

Po złożeniu wniosku wnioskodawca zostaje powiadomiony o jego przyjęciu do rozpatrzenia. Na podstawie oceny wniosku, w przypadku jego pozytywnej weryfikacji PFRON przekazuje środki na konto wnioskodawcy lub bezpośrednio na konto placówki, w której odbywa się kurs prawa jazdy.

W przypadku negatywnej decyzji wnioskodawca zostaje poinformowany o przyczynach odmowy oraz ma prawo do odwołania się od decyzji. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od otrzymania negatywnej decyzji. W przypadku uwzględnienia odwołania, PFRON może ponownie rozpatrzyć wniosek i przyznać dofinansowanie.

niepełnosprawny kierowca
Niepełnosprawny kierowca z dofinansowaniem PFRON.

Ile razy można skorzystać z dofinansowania i czy można łączyć wsparcie z innymi formami pomocy?

Dofinansowanie do prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych, oferowane w ramach programu PFRON „Aktywny Samorząd”, ma na celu pomoc w zdobyciu prawa jazdy i poprawie mobilności. Jednak warto zwrócić uwagę na pewne ograniczenia związane z korzystaniem z tego wsparcia.

Po pierwsze, osoba może skorzystać z dofinansowania tylko raz. W przypadku niepowodzenia w zdobyciu prawa jazdy za pierwszym razem nie będzie możliwości ubiegania się o kolejne dofinansowanie na ten cel. Dlatego ważne jest, aby podejść do procesu szkolenia i egzaminów z odpowiednim zaangażowaniem i skupieniem.

Po drugie, chociaż istnieje możliwość łączenia dofinansowania z innymi formami pomocy, nie można otrzymać kilku form wsparcia jednocześnie. Jeśli osoba korzystała już z uprzednio dofinansowanego wsparcia, może ubiegać się o kolejne dofinansowanie po zakończeniu poprzedniej próby.

Jakie są inne możliwości wsparcia i gdzie można szukać pomocy?

Dofinansowanie do prawa jazdy jest jedną z form pomocy dla niepełnosprawnych. Oprócz tego istnieją inne możliwości wsparcia, które mogą ułatwić codzienne życie i zwiększyć niezależność. Warto zwrócić uwagę na różne programy rządowe, fundacje i organizacje pozarządowe, które oferują pomoc w różnych obszarach.

W przypadku, gdy dofinansowanie do prawa jazdy nie jest dostępne lub nie odpowiada na potrzeby osoby niepełnosprawnej, warto zbadać inne możliwości pomocy, takie jak wsparcie w zakresie edukacji, zatrudnienia, rehabilitacji czy dostosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Niektóre programy oferują również dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, takiego jak wózki inwalidzkie, protezy czy sprzęt komputerowy.

Dofinansowanie do prawa jazdy dla niepełnosprawnych w pigułce

Dofinansowanie do prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych wg przedstawicieli realizatora programu powinno zwiększyć niezależność, mobilność oraz dostępu do rynku pracy dla tej grupy społecznej. Uzyskanie prawa jazdy może poprawić jakość życia, ułatwiając codzienne przemieszczanie się oraz zwiększając możliwości zatrudnienia. Dofinansowanie, oferowane przez PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd”, może pokryć koszty kursu, egzaminów, jazd doszkalających oraz szkolenia uzupełniającego.

Kluczowe aspekty procesu ubiegania się o dofinansowanie obejmują sprawdzenie kryteriów kwalifikacji, zgromadzenie niezbędnych dokumentów oraz złożenie wniosku za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Warto również pamiętać o terminach składania wniosków, które w 2023 roku rozpoczynają się 1 marca i kończą 31 sierpnia. Osoby, które nie kwalifikują się do dofinansowania, mogą rozważyć inne formy pomocy, takie jak wsparcie finansowe oferowane przez lokalne urzędy pracy, organizacje pozarządowe czy fundacje.

Pamiętaj, że uzyskanie dofinansowania do prawa jazdy może być łatwiejsze, niż się wydaje. Niezależnie od stopnia niepełnosprawności, warto spróbować skorzystać z dostępnych środków finansowych, które mogą pomóc w osiągnięciu większej samodzielności i dostępu do rynku pracy.

Zachęcamy do zgłębienia informacji zawartych w tym poradniku i życzymy powodzenia w realizacji marzeń o zdobyciu prawa jazdy!


Prawo jazdy, dostosowanie auta i dofinansowania.

Jakie są kryteria uczestnictwa w programie dofinansowania do prawa jazdy?

Aby ubiegać się o dofinansowanie do prawa jazdy w ramach programu PFRON „Aktywny Samorząd”, osoba niepełnosprawna musi spełniać kilka kryteriów, takich jak posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz dysfunkcji narządu ruchu, lub narządu słuchu. Kandydat musi być również w wieku aktywności zawodowej, co oznacza dla kobiet do 60 lat, a dla mężczyzn do 65 lat.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do PFRON?

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie, należy się zarejestrować w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) dostępnym online. Wniosek można złożyć przez Internet, a przed złożeniem wniosku należy przygotować dokumenty takie jak orzeczenie o niepełnosprawności, potwierdzenie opieki prawnej (jeśli dotyczy), zaświadczenie lekarskie (opcjonalnie) oraz ofertę cenową (opcjonalnie)

Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania na prawo jazdy?

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 280 zł. Środki można przeznaczyć na różne cele związane z uzyskaniem prawa jazdy, takie jak opłaty za kurs, egzaminy, jazdy doszkalające, szkolenie uzupełniające, a także koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu (w przypadku odbycia kursu poza miejscowością zamieszkania) oraz usługi tłumacza migowego (dla osób z dysfunkcją narządu słuchu).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *