Chcesz zdobyć dofinansowanie do nauki języka migowego lub innych sposobów komunikacji? Czy masz kłopoty z porozumiewaniem się na stałe lub czasowo? Czy w Twojej rodzinie znajduje się osoba, która ma podobne problemy?

Jeśli twoja odpowiedź, na którekolwiek pytanie brzmi: „tak”, dowiedz się, jak możesz uzyskać dofinansowanie z PFRON na szkolenie z języka migowego lub innych form komunikacji.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może dofinansować odpowiednie dla Ciebie szkolenie.

dofinansowanie do nauki języka migowego
PFRON oferuje dofinansowanie do nauki języka migowego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie szkoleń z języka migowego?

PFRON wskazał głównych odbiorców programu, w ramach którego dofinansowuje szkolenia z języka migowego i form pokrewnych. Do wnioskowania zachęca wszystkie osoby, które mają trudności w komunikowaniu się o charakterze stałym lub przejściowym.

Ponadto dofinansowanie do nauki języka migowego mogą otrzymać członkowie rodziny osoby mającej trudności w komunikacji oraz inne osoby, które mają częsty lub stały i bezpośredni kontakt z tego typu osobą.

Dofinansowanie nie zostanie przyznane osobom posiadającym zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz tym którzy nie spełniają warunków uczestnictwa w programie.

Do jakich form nauki języka migowego można dostać dofinansowanie?

Dotację można otrzymać na koszty szkolenia z:

 1. języka polskiego pisemnego, nauczanego metodą glottodydaktyczną,
 2. polskiego języka migowego (PJM), inaczej języka wizualno-przestrzennego,
 3. systemu językowo-migowego (SJM), znaki migowe uzupełniają w nim mowę,
 4. sposobu komunikacji osób z jednoczesną dysfunkcją wzroku i słuchu (SKOGN),
 5. umiejętności tłumacza — przewodnika.

Wysokość dofinansowania PFRON do szkolenia z języka migowego

Istnieją szczegółowe wytyczne dotyczący wysokości wsparcia dla wnioskodawców, chcących uczyć się języka migowego oraz innych form komunikacji. Warto wiedzieć, że kwota dofinansowania z Funduszu nie może przekroczyć kosztów faktycznego uczestniczenia w danym szkoleniu. Dodatkowe kryterium, które zostało przyjęte przez Fundusz, mówi, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć 20% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za poprzedni kwartał przez Prezesa GUS.

Faktyczne dofinansowanie do nauki języka migowego wynosi:

 • do 95% kosztów szkolenia dla osoby potrzebującej tej formy komunikacji,
 • do 90% kosztów szkolenia dla członka rodziny osoby potrzebującej wsparcia,
 • do 90% kosztów szkolenia dla innych osób, które mają stały lub bezpośredni kontakt z osobami posługującymi się językiem migowym i pokrewnymi.
dofinansowanie
Dofinansowanie PFRON.

Nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń z języka migowego

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do nauki języka migowego mogą je łatwo uzyskać, nawet bez wychodzenia z domu.

Termin i miejsce naboru wniosków

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmuje wnioski przez cały rok.

Uzupełnione druki wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami można składać w odpowiednich do miejsca zamieszkania oddziałach PFRON oraz na adres skrzynki podawczej e-mail Funduszu. Aktualnie wnioskować można także drogą online w systemie iPFRON+.

Formularze wniosków o dofinansowanie nauki języka migowego

Na stronach PFRON-u udostępniono formularze i wzory wniosków, które można pobrać lub uzupełnić elektronicznie.

Przyszły beneficjent składa uzupełniony wniosek wraz z informacją o programie szkolenia, w którym chce wziąć udział. Informacja powinna zawierać przewidywany wymiar godzin szkolenia oraz jego koszty. Zależności od postaci, w jakiej wniosek jest składany, można dołączyć:

 • wydruk strony internetowej, na której organizator informuje o szkoleniu,
 • broszurę informacyjną o planowanym szkoleniu,
 • zapis lub odnośnik do cyfrowych wersji strony internetowej, lub broszury organizatora, który będzie przeprowadzał szkolenie.
pfron
PFRON dla niepełnosprawnych.

Forma składania wniosku o wsparcie nauki języka migowego

Istnieją trzy drogi składania wniosków:

 1. droga tradycyjna w wersji papierowej ręcznym podpisem,
 2. droga elektroniczna na adres skrzynki podawczej Funduszu,
 3. droga elektroniczna w systemie iPFRON+.

Podczas składania wniosku drogą elektroniczną musimy opatrzyć go podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym elektronicznym. Ponadto osoby chcące złożyć wniosek na platformie iPFRON+ muszą wcześniej zarejestrować się i założyć tam swoje konto.

PFRON dofinansowanie do nauki języka migowego – podsumowanie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach swojej działalności chce wspierać osoby wymagające alternatywnej komunikacji. Oferuje różne programy, np. dofinansowanie komputera. Aktualnie dzięki uruchomionemu programowi osoby niedosłyszące, głuche i głucho-niewidome mogą otrzymać z PFRON dofinansowanie do nauki języka migowego i innych komunikacji. Fundusz pokrywa tym osobom do 95% kosztów szkolenia.

Aby wspomóc funkcjonowanie społeczne tej grupy osób niepełnosprawnych, Fundusz realizuje także dofinansowanie do szkoleń z języka migowego dla rodzin oraz innych osób, które w codzienności mają kontakt z osobami posługującymi się językiem migowym. Mogą oni otrzymać do 90% kosztów, które poniosą na podniesienie kompetencji z alternatywnych sposobów komunikacji.

Aby otrzymać dofinansowanie, wystarczy, abyś złożył wniosek w wersji papierowej bezpośrednio do oddziałów Funduszu lub w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą ewentualnie w systemie iPFRON+.


Wsparcie finansowe od PFRON-u dla osób z niepełnosprawnościami (informacja w języku migowym).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do nauki języka migowego od PFRON?

Osoby mające trudności w komunikacji o charakterze stałym lub przejściowym, członkowie rodziny takiej osoby oraz osoby mające częsty lub stały i bezpośredni kontakt z nią.

Jakie formy nauki języka migowego są objęte dofinansowaniem?

Dotacje można otrzymać na szkolenia z języka polskiego pisemnego, polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobu komunikacji osób z jednoczesną dysfunkcją wzroku i słuchu (SKOGN) oraz umiejętności tłumacza-przewodnika.

Jak wysokie jest dofinansowanie do nauki języka migowego?

Osoba potrzebująca tej formy komunikacji może otrzymać do 95% kosztów szkolenia. Członek rodziny osoby potrzebującej wsparcia oraz inne osoby mające stały lub bezpośredni kontakt z osobami posługującymi się językiem migowym i pokrewnymi – do 90%.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do nauki języka migowego?

Wniosek można złożyć w wersji papierowej bezpośrednio do oddziałów PFRON, w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą lub w systemie iPFRON+.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *