Pozyskanie osób z niepełnosprawnościami do pracy jest wyzwaniem, ale przynosi także wiele korzyści, które mogą znacząco wpłynąć na funkcjonowanie Twojej firmy. Kluczowym elementem, który ułatwi Ci proces rekrutacji i zatrudnienia, jest zrozumienie kodów niepełnosprawności. Te specjalne symbole niepełnosprawności nie tylko identyfikują przyczyny dysfunkcji, ale także pomogą Ci w lepszym przygotowaniu stanowiska pracy oraz całego zespołu do współpracy z osobami z różnymi dysfunkcjami. Wiedza ta jest nieoceniona w środowisku pracy, sprzyja zarówno pracownikom, jak i całemu przedsiębiorstwu.

Wiedza o symbolach niepełnosprawności otworzy dla Ciebie drzwi do licznych możliwości wsparcia i finansowania, dostępnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dzięki zatrudnieniu osoby z konkretnym kodem wykażesz się nie tylko społeczną odpowiedzialnością, ale również strategicznym posunięciem biznesowym.

W naszym artykule przedstawimy Ci, czym są i jakie symbole niepełnosprawności stosowane są w Polsce, oraz jak konkretnie kody mogą przełożyć się na realne korzyści dla Twojej firmy.

Co oznacza symbol niepełnosprawności?

Symbol niepełnosprawności, znany również jako kod niepełnosprawności, jest oznaczeniem, które w formie graficznej lub alfanumerycznej określa przyczynę niepełnosprawności danej osoby. Każdy symbol odpowiada konkretnym rodzajom schorzeń, dysfunkcji lub ograniczeń.

W praktyce dostrzeżesz, że przekłada się to m.in. na różnorodne możliwości wykonywania codziennych czynności życiowych oraz aktywności zawodowych przez osobę z niepełnosprawnością.

Zdjęcie w artykule - symbole niepełnosprawności. Na obrazku widzimy słowo "DISABILITY" ułożone z drewnianych klocków na niebieskim tle. Litery "DIS" są przecięte czerwono-białą sznurkową linią, co może symbolizować wyzwania i przeszkody, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne. Obok słowa umieszczone są ikony reprezentujące różne rodzaje niepełnosprawności: słuchową, wzrokową, fizyczną oraz ruchową. Każda z ikon jest przedstawiona w prostym, graficznym stylu. Obrazek komunikuje ważność świadomości i zrozumienia różnorodności doświadczeń osób niepełnosprawnych, podkreślając jednocześnie bariery, które mogą napotykać w codziennym życiu.

Jakie oznaczenia symboli niepełnosprawności stosowane są w Polsce?

Na każdym orzeczeniu dotyczącym niepełnosprawności, z którym się spotkasz, znajduje się symbol, składający się z 2 cyfr oraz litery. Ten system zapisu umożliwi Ci identyfikację przyczyny problemów zdrowotnych u potencjalnego pracownika.

Przedstawiamy, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 15 lipca 2003r. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności (par.32 pkt. 1 Ustawy o Rehabilitacji) listę symboli niepełnosprawności na orzeczeniu, z którymi możesz się zetknąć:

 • 01-U oznaczający niepełnosprawność intelektualną,
 • 02-P – oznaczający niepełnosprawność psychiczną,
 • 03-L – oznaczający niepełnosprawność związaną ze słuchem,
 • 04-O – oznaczający niepełnosprawność wzrokową,
 • 05-R – oznaczający niepełnosprawność narządu ruchu,
 • 06-E – oznaczający niepełnosprawność związaną z epilepsją,
 • 07-S – oznaczający niepełnosprawność dotyczącą chorób układu krążenia i oddechowego,
 • 08-T – oznaczający niepełnosprawność związaną z układem pokarmowym,
 • 09-M – oznaczający niepełnosprawność wynikającą z chorób układu moczowo-płciowego,
 • 10-N – oznaczający niepełnosprawność związaną z przyczynami neurologicznymi,
 • 11-I – oznaczający niepełnosprawność związaną z chorobami układu wydzielniczego, chorobami zakaźnymi oraz zeszpeceniami,
 • 12-C – oznaczający niepełnosprawność określającą całościowe zaburzenia rozwojowe.

Jak widzisz, każdy z tych symboli odnosi się do określonej dysfunkcji układu lub narządu zmysłu, co pozwoli Ci na dokładne określenie rodzaju niepełnosprawności konkretnej osoby.

Jakie zastosowanie mają symbole niepełnosprawności dla pracodawców?

Kody niepełnosprawności odgrywają kluczową rolę w identyfikacji potrzeb i ograniczeń Twoich pracowników i kandydatów do zatrudnienia. Od początku więc będziesz posiadał wiedzę przekładającą się na dostosowanie środowiska pracy i wsparcie pracowników w zakresie indywidualnych wymagań.

Dzięki symbolom niepełnosprawności możesz więc:

 1. Rozpoznać potrzeby kandydata do pracy w Twojej firmie
  Znajomość symboli niepełnosprawności pomoże Ci zrozumieć specyficzne potrzeby i ograniczenia przyszłych pracowników wynikające z ich niepełnosprawności. To umożliwi Ci lepsze przygotowanie do zatrudnienia i weryfikację możliwości reorganizacji w firmie stosownie do potrzeb. Dzięki wiedzy o symbolu na orzeczeniu będziesz rekrutował świadomie.
 2. Dostosować stanowisko pracy
  Gdy znasz i rozumiesz przyczynę niepełnosprawności, pozwoli Ci to wprowadzić odpowiednie środki i technologie, które zwiększą efektywność pracy osoby z niepełnosprawnością. Możesz zastosować specjalistyczne wyposażenie, oprogramowanie oraz dostosować warunki pracy, tak aby zminimalizować bariery funkcjonalne swojego pracownika.
 3. Zwiększyć efektywność i zadowolenie pracownika
  Odpowiednio dostosowane stanowisko pracy i wsparcie przyczyniają się do wyższej efektywności pracownika oraz jego satysfakcji z wykonywanej pracy.
 4. Identyfikować schorzenia specjalne i wnioskować o wyższe dofinansowanie  
  Będąc świadomym pracodawcą i znając specyfikę symboli niepełnosprawności, zidentyfikujesz, tak zwane schorzenia specjalne. Dzięki temu będziesz mógł ubiegać się o zwiększone dofinansowanie do wynagrodzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla pracowników posiadających określone kody w orzeczeniu.

Tak więc wiedza o symbolach niepełnosprawności i ich właściwe zastosowanie pozwoli Ci nie tylko na stworzenie bardziej przyjaznego miejsca pracy, ale także na optymalizację kosztów związanych z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością.

Co pracodawca powinien wiedzieć o symbolach niepełnosprawności?

Symbole niepełnosprawności są istotnym elementem orzeczeń dotyczących ograniczeń funkcji organizmu w obrębie określonych narządów lub układów. Warto, abyś pamiętał, że symbole te odnoszą się do dysfunkcji będących konsekwencją choroby, a nie samej choroby.

Obok samych oznaczeń wraz z przyczyną warto, abyś zapamiętał te kluczowe informacje:

 1. Liczba symboli na orzeczeniu pracowników
  Na jednym orzeczeniu może być zapisane do trzech kodów niepełnosprawności, nawet jeśli osoba ma więcej dysfunkcji. Każdy symbol musi odnosić się do odrębnej przyczyny niepełnosprawności.
 2. Symbole stosowane w Polsce
  W Polsce wyróżnia się 12 symboli, które wskazują na różne przyczyny niepełnosprawności. Każdy symbol ma znaczenie dla pracodawcy, gdyż pomaga zidentyfikować specyficzne potrzeby pracownika z orzeczeniem.
 3. Znaczenie symboli dla pracodawców
  Zrozumienie kodów niepełnosprawności pozwala pracodawcom na lepsze dostosowanie stanowiska pracy oraz udzielenie odpowiedniego wsparcia pracownikom.
 4. Symbole a schorzenia specjalne
  Niektóre symbole są związane ze schorzeniami specjalnymi, co umożliwia ubieganie się o wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Kody schorzeń specjalnych to: 01-U, 02-P, 04-O, 06-E i 12-C.
 5. Symbole a orzeczenia sprzed 2003 roku
  W orzeczeniach wydanych przed rokiem 2003 kody przyczyn niepełnosprawności mają inną formę zapisu. Mimo to są one nadal ważne, o ile samo orzeczenie jest aktualne.

Zrozumienie i prawidłowe wykorzystanie symboli niepełnosprawności jest kluczowe, abyś mógł efektywnie wspierać pracowników z niepełnosprawnością oraz optymalizować warunki pracy w sposób sprzyjający obu stronom.

Znaczenie znajomości symboli niepełnosprawności dla pracodawców

Wszyscy pracodawcy powinni być zorientowani, czym są symbole niepełnosprawności oraz jakie informacje przekazują. Posiadanie tej wiedzy pozwala na świadome podejście do procesu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Rozumiejąc zaburzenia związane z konkretnym układem lub narządem, możesz lepiej przygotować siebie oraz resztę zespołu do wyzwań związanych z zatrudnieniem pracownika z określoną dysfunkcją.

Możesz obok tych korzyści zoptymalizować koszty zatrudnienia osób posiadających kod schorzenia specjalnego na swoim orzeczeniu. PFRON z uwagi na specyfikę przyczyn niektórych niepełnosprawności zwiększa dofinansowanie do wynagrodzeń pracodawcom, premiując ich za zatrudnienie pracowników z: upośledzeniem umysłowym 01-U, chorobą psychiczną 02-P, uszkodzeniem wzroku 04-O, epilepsją 06-E, lub spectrum autyzmu, zespołem Aspergera 12-C.

Symbole niepełnosprawności w Polsce (Tłumaczenie na Język Migowy – PJM).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *