Wiele polskich firm korzysta z dotacji unijnych. Są to małe firmy, większe i te największe. Z jakich dotacji można skorzystać w 2024 roku? Na co zwrócić uwagę?

Co w 2024 roku

Dotacje Unijne 2024 – https://www.fertis.pl/oferta/sciezka-smart/ swoim działaniem w dalszym ciągu obejmują wszystkie rodzaje firm działających na terenie Polski. Z tym, że inne dotacje przeznaczone są dla firm mikro a inne dla tych formatu makro. Chodzi raczej o skalę środków finansowych aniżeli o samą dotację. Ta skierowana jest do wszystkich firm.

Na co można dostać dotację

W 2024 w dalszym ciągu kładzie się nacisk na rozwój każdej z możliwych struktur danej firmy. Przede wszystkim jednak kładzie się nacisk na dobro pracownika. Zatrudnienie jest najważniejsze z racji tego, że wpływa ono pozytywnie na rozwój danej firmy. Stąd też można otrzymać dotację na zatrudnienie dodatkowych pracowników. Wiąże się to przede wszystkim z osobami niepełnosprawnymi, które również należy aktywizować zawodowo. Często też dotacje przeznaczane są na szkolenia pracowników oraz rzecz jasna na ich samorozwój. Stąd też można otrzymać spore dotacje w tej właśnie kwestii.

Dotacje w 2024 roku przeznaczone są również na doposażenie określonych struktur w firmie. Chodzi głównie o zakup maszyn potrzebnych do wykonywania danej usługi. Pracodawca może się więc ubiegać o dotację na sprzęt czy maszyny o ile wcześniej nie podjął już takich działań. Dotacje pokrywa tylko część środków, część zaś właściciel firmy zobligowany jest opłacić samodzielnie. Dotacje są w skali około 60% wartości danej maszyny a więc jest to opłacalne dla każdego właściciela firmy.

W funkcjonowaniu wielu firm bardzo istotne jest również oprogramowanie, które jest na co dzień użytkowane. Wiąże się ono na przykład z branżą frezowania gdzie frezarki CNC muszą mieć wgrane specjalistyczne oprogramowanie. Na nie również można otrzymać dotację. Trzeba jedynie złożyć odpowiednie dokumenty.

Różne regiony Polski różne dotacje

Dotacje Unijne 2024 skierowane są do różnych regionów Polski. Jest to jednak zrobione w taki sposób, że każdy region otrzymuje dotację z nieco innego zakresu. Stąd też prowadzenie firmy w określonym regionie ma spore znacznie. I tak na przykład województwa, które specjalizują się przede wszystkim w rolnictwie mają określone dotacje na ten właśnie cel. Wynika to przede wszystkim z charakteru danego województwa i tego co można w nim wyprodukować.

Dotacje unijne w 2024 roku w dalszym ciągu obowiązują. Istotne jest jedynie zapoznanie się ze wszystkimi wytycznymi z których wynikać będzie czego można po nich oczekiwać i jakie papiery należy złożyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *